Liste und Panel-Anlage bei Setra Group


En operatør maler mere end 3 km lister pr. time....

Prima-vent A/S har i en tæt samarbejde med Setra Group i Skutskär, designet, produceret og installeret et nyt fuldautomatisk overfladebehandlings anlæg for list- og udvendig beklædning. Anlægget der er meget effektivt, har en kapacitet på 3.168 løbende meter pr. time. Automatisering af anlægget, gør at det kan betjenes af kun 1 operatør.

I takt med stærkt stigende efterspørgelsel på grundede og lakerede emner, har man i Setra Group vurderet at tiden var inde til, at investere i sådan et anlæg. Efter anlæggets ibrugtagning kan Setra Group nu selv producere og følge med til at dække det store behov der er for sådanne emner. Herved undgår man, at skulle købe de grundede og lakkerede emner ved underleverandør. Dette gør, at man samtidig kan skære et fordyrende led væk. 

Effektivitet, driftsikkerhed og nem betjening er nøgleordene, når man starter på at designe anlægget. Effektiviteten opnås ikke kun ved stor hastighed, men i høj grad også ved at sørge for, at banens opbygning giver grundlaget for et logistikmæssigt korrekt flow gennem virksomheden, således at håndteringen af materialerne bliver mimeret.            .  


 

Transportventilator:


Formålet med transportventilatoren er at transportere luft-/materialeblandingen fra bearbejdningsmaskinen til et filtersystem, i hvilket materiale og luft skilles fra hinanden via filtrering. Ventilatoren er udført med et fuldsvejst stålhus, hvori ventilatorvingen er monteret. Ventilatorvingen har selvrensende radiale skovle, og er beregnet til gennemgående materialetransport. Ventilatorvingen er statisk og dynamisk afbalanceret fra fabrikken og drives af en el-motor enten direkte eller via remdrift.Vores anlægskomponenter er udført efter spirorør princippet og samles derfor nemt og hurtigt med henholdsvis nipler og muffer. 

Silo og container


Vi kan levere silo- og containeranlæg i kundetilpassede størrelser. Begge typer af anlæg kan leveres med overtryksfilter eller cyklon. Containeranlæg, der er nemt at transportere væk for tømning, fåes både med og uden indbygget filter. Containerne kan leveres i forskellige udgaver. Uden filter, med filter og med returluft
Cyklonen kan leveres enten med eller uden kegle, ligeledes er det muligt at montere sluse i bunden af cyklonen.

Conveyor


Conveyorsystemet er en meget vigtig komponent, hvis man ønsker at effektivt lakeringsanlæg. Vælger man det rigtige design, samt den rigtige conveyor type, kan anlæggets størrelse reduceres. Ligeledes kan tidsforbruget i den samlede lakeringsproces reduceres betydelig. Prima-vent har med sine mange års erfaring, ekspertisen til at udforme netop det conveyor anlæg der passer ind i Deres produktion, således at den maximale udnyttelse af anlægget opnås.

Rumventilation


Tag 100% frisk luft udefra og tilføj kun 20% varmeenergi. Aggregatet har indbygget dobbelt krydsvarmeveksler. Herved opnås en varmegenindvinding på 80%. De sidste 20% kan tilføres med et integreret varmesystem, baseret på fjernvarme, gas eller olie. Aggregaterne kan placeres både inde og ude, efter behov.

 

.

Automatsprøjtekabine


Vi  udformer i samarbejde med kunde og leverandør af sprøjteusstyr, den helt rigtige kabine der passer til kundens behov

Laktørreovn


Prima-vent's tørreovn er beregnet for gennemløbs tørring af lakerede emner.
Prima-vent leverer ovne opbygget efter kundens behov, og conveyor banens udformning. Ovnene designes
individuelt til de enkelte opgaver
og kan leveres i forskellige farver, ligeledes tilpasset kundens ønsker.

Spar op til 50% i bortskaffelsesafgift. Koagulering er en proces, hvor man adskiller tørstof fra vand, således at vandet kan genbruges og tørstoffet bortskaffes, som alm. brandbart materiale. Koaguleringsprocessen opnår man ved at tilsætte et aktivt stof i

Setra Group


Det er vigtigt for Prima-vent  A/S at anlægget opfylder kundens ønsker og behov, men vi har selvfølgelig stor fokus på at levere en holdbar løsning, hvor der bliver taget meget hensyn til arbejdsmiljø og gældende normer. Derfor indgår vi fra starten i en tæt dialog med kunden, så vi sammen opnår den bedst mulige løsning.

Prima-vent haben zum Beispiel Anlagen geliefert, für:


Filteranlæg:


Filteranlæg til et hvert formål, Vi har mange forskellige typer filteranlæg, til mange forskellige formål og i mange størrelser.

Redler


Om der produceres 15 m³/h eller 150 m³/h spåner i timen, vil du ikke kunne høre Prima-vent’s kædetransportør PVR-500. Kædetransportøren giver ikke kun en støjsvag løsning, men også lavt energiforbrug og driftssikkerhed. Disse parametere ligger langt over niveauet  for normal lufttransport. Redleren kan uden problemer transportere spåner både vandret og lodret.

.

Flow-coat


Prima-vents nye flowcoat er skabt på de erfaringer som vi har opbygget gennem mere end 30 år på marked. Flow-coat anlæg for imprægnering eller grundering af træelementer. Flow-coaten er udviklet i et samarbejde mellem førende vinduesproducenter og lak leverandører. Målet med udviklingen var at opnå, et minimum af udslip af dampe. Stor partikel størrelse i væsken, d.v.s. skånsom mod lakken. Nem at Betjene. Samt nem at rengøre                                                                                                                                            .

Sprøjtevæg og sprøjtekabiner


PRIMA-VENT producerer, leverer og installerer en lang række forskellige typer sprøjte
-/blandebokse. Ud over vores standard program, udfører vi også en lang række forskellige typer sprøjte-, rense- og blandekabiner, der alle har det til fælles, at de er udformet efter kundens ønsker og behov, således optimal udnyttelse af komponenten opnås.
Prima-vent har en lang række forskellig tilbehør til sprøjteboksene, bl.a. kan fremhæves automatisk energisparespjæld for montering i udsugningsrøret, så luftmængden reduceres, når sprøjtning ikke udføres i boksen f.eks. ved emneskift. Spjældet styres via en pistolholder der åbner, når pistolen anvendes af operatøren. Det giver mulighed for en betydelig energibesparelse.

Fladbane og listeanlæg


Unik opbygning for mindre kapaciteter hvor tørretiden styres via elektronisk timer, afhængig af laktype og påføringsmængde. Banebredde er 800 - 1300 mm. Liste- og panelanlæg anvendes til serieproduktion af blandt andet:
Udvendig beklædning, lister, paneler, m.m. Kapacitet ved udvendig panel 60/80 m/min. Max emnebredde 250 mm

Pudsebord og pudsetårn


Prima-vent's pudsetårn er opbygget ergonomisk, da personen arbejder lodretstående og ikke foroverbøjet som ved traditionelle pudseborde.
Pudsebordet kan leveres i 3 standard størelser. Leveres i lakeret udgave, med justerbar arbejdshøjde.

Spar op til 50% i bortskaffelsesafgift. Koagulering er en proces, hvor man adskiller tørstof fra vand, således at vandet kan genbruges og tørstoffet bortskaffes, som alm. brandbart materiale. Koaguleringsprocessen opnår man ved at tilsætte et aktivt stof i