Automatisk tømmesystem

Slusefiltersystem type SLF, er et filtersystem for støv- og spånsugningsanlæg. Systemet er specielt velegnet til anvendelse i middelstore virksomheder, da luftmængden samt det bortfiltrerede materiale praktisk såvel som økonomisk er for stor til et fornuftig manuel tømme- system.

Slusefiltersystemet er et mellemfilter, hvilket indebærer at den bortfiltrerede materialemængde, ikke opbevares/lageers i selve filteret. Blandingen transporteres via en tømmeventilator eller gennem trykløs tømning, videre til et speciel spånlager (silo eller container).

Filtersystemet produceres med et filterareal fra 22,6 m2 op til 181 m2, er økonomisk og miljømæssigt velegnet til filtrering af luftmængder mellem 26.000  og 21.000 m3/h.