Service bei Aarhus Tech


Servicekontrakt
 
Prima-vent A/S har lavet en serviceaftaler, med Aarhus Tech, som er tilpasses skolens specifikke behov. Serviceaftalen inkluderer servicecheck, reparationer, reservedele, samt støj- og luftmåling.
 
Service kontrakten omfatter bl.a. 
  • Servicecheck: Skriftlig rapport over anlæggets tilstand
  • Reparationer:   Udskiftning af slidte og ødelagte dele
  • Reservedele:   Til specialpriser
  • Støjmåling:        Kontrollere at anlægget ikke overskrider gældende regler
  • Luftmåling:        Kontrollere at anlægget giver den forskrevne luftmængde

Prima-vent A/S dækker med sit brede produktsortiment, og sine mere end 40 års erfaring, alle former for luftrensnings anlæg.

Aarhus Tekniske Schule


Skolen blev grundlagt i 1828 under navnet "Prinds Frederik Ferdinands Tegne- og Søndagsskole". Fra en beskeden start i efteråret 1828 har skolen vokset sig stor. Dengang var der ca. 25 lærlinge, der fik tegneundervisning og elementær skoleundervisning, mens mere end 30.000 i dag benytter sig af skolens mange undervisningstilbud.

Prima-vent haben zum Beispiel Anlagen geliefert, für: