Prima-vent's tørreovn er beregnet for gennemløbs tørring af lakerede emner.
Prima-vent leverer ovne opbygget efter kundens behov, og conveyor banens udformning. Ovnene designes
individuelt til de enkelte opgaver
og kan leveres i forskellige farver, ligeledes tilpasset kundens ønsker.

Ovnen er indelt i forskellige zoner.  Afdunstnings- og hærde zone, således at en effektiv tørring af de lakerede emner opnås under bedste miljø- og energimæssige forhold.
Ovnen har et lavt luftskifte, derved opnås et lavt energiforbrug under drift.
Brug af tørreovnen sker under de bedste arbejdsmiljømæssige forhold til gavn for medarbej­dernes trivsel i lakrummet.

Opbygning

Tørreovnen består af tre hovedkomponenter,

1. Varme
2. Cirkuation
3. Udsugning.

Varme tilføres ved hjælp af et varmebatteri, der består af en varmeflade og en ventilator, der sørger for at få varmen blæst ind i ovnen. Varmebatteriet suger luften fra ovnen, det vil sige at luften holdes i ovnen og blot tilføres ekstra varme, efter behov.
Tørreovnen kan påbygges varmevekler for genvinding af mest mulig varme og derved spare energi. Lige­ledes kan ovnen tilkobles central afkastskorsten, således at også de eksterne miljøkrav opfyldes.