Lille og kompakt

PRIMA-VENT's Sækkefiltersystem, type PVF-SKF,  er et filtersystem, der er udviklet for støv og spånsugningsanlæg for træindustrien, og er specielt velegnet til mindre virksomheder, hvor spånmængden og den luftmængde der skal filtreres ikke er særlig stor.
Den bortfiltrerede materialeblanding lagres i systemets opsamlingssække. Disse sække skal regelmæssigt udskiftes. Kombinationen af filtersystem og integreret spånopsamlingssystem i en kompakt enhed, gør denne type filteranlæg pladsbesparende, økonomisk og prisbillig.

Filtersystemet findes i et antal standardstørrelser med et filterareal fra 20 m2 op til 101 m2.  Systemet er økonomisk og miljømæssigt velegnet til filtrering af luftmængder mellem 2.000 m3/h  og 12.000 m2/h.