Triplex conveyor

TRIPLEX conveyorsystem, er specielt udviklet for transport af ulige store emner ophængt i samme ophængsbom, idet systemets opbygning giver mulighed for overføring af moment, fra ophængsbommen til conveyor profilerne.

Systemet består af to parallelle troljeprofiler med 400 mm afstand og et kædeprofil. Alle tre profiler er sammenbyggede.

Vognene, der køre i de to troljeprofiler er forsynet med drejeophæng og ophængningsbom.
Kardankæden, som køre i kædeprofilet er forsynet med medbringere i en deling, således at ophængningsbommene kan køre på langs.
Hvor ophængningsbommen ønskes akkumuleret, monteres en drejestation for 90 graders automatisk drejning, således at bommen føres på tværs af kørselsretningen. Delingen ved akkumulering vil normalt være 270 mm.

Max. last, Hver trolje: 85 kg