Oberflächenbehandlung - DS SM


Overfladebehandling

Overflade behandling behøver ikke at sprænge energiforbruget i virksomheden. Den meget åbne dialog omkring mulighederne inden for ventilation har givet overblik over sammenhængen mellem investering og driftsøkonomien. 'Det er sjovt at blive præsenteret for nye teknologier, som vi kan omsætte til energibesparende processer. Det er overraskende, hvad der er muligt' siger udviklingschef Oluf Lauridsen.

Aggregater og kanalsystemer leveret til DS-SM er energioptimeret til det yderste. Energiforbruget til varme og el er derfor næsten halveret set i forhold til typiske ventilationsanlæg i overfladebehandlings industrien. Det at ventilationen er blevet betragtet som et værktøj frem for et nødvendigt onde har medført at resultatet som ses her til højre også fremstår som et effektivt værktøj.                                                                                      .

Relaterede produkter:


Rumventilation

Tag 100% frisk luft udefra og tilføj kun 20% varmeenergi.
Aggregatet har indbygget dobbelt krydsvarmeveksler. Herved opnås en varmegenindvinding på 80%. De sidste 20% kan tilføres med et integreret varmesystem, baseret på fjernvarme, gas eller olie.
Aggregaterne kan placeres både inde og ude, efter behov.

DS-SM


Udviklingschef Oluf Lauridsen

Oluf Lauridsen, der er udviklingschef i DS SM's coatingafdeling, har haft særlig fokus på energi- og miljøsiden i byggeriet af en ny hal til overfladebehandling af vindmølletårne. Den sønderjydske maskinfabrik er ejet af DS gruppen.

Prima-vent haben zum Beispiel Anlagen geliefert, für: