Støjsvag & lavt energiforbrug

Om der produceres 15 m³/h eller 150 m³/h spåner i timen, vil du ikke kunne høre Prima-vent's kædetransportør PVR-500. Kædetransportøren giver ikke kun en støjsvag løsning, men også lavt energiforbrug og driftssikkerhed. Disse parametere ligger langt over niveauet  for normal lufttransport.

Redleren kan uden problemer transportere spåner både vandret og lodret .

Lodret uden problemer
 
Har du spånsilo med lufttransport vil det ofte være rentabelt at skifte til kædetransportør. Hvis spånfilter og silo står tæt på hinanden kan Prima-vent stadig løse opgaven, da PVR-500 er en af markedets stærkeste til vertikal transport.

Energi

Der er en stor energibesparelse ved brug af redler, i stedet for konventionel transportventilator og cyklon.

Som eksempel kan man transportere op til 100 m³ spåner i timen, over en afstand på 150 meter, med en effekt på kun 5,5 kW.

Den samme mængde spåner, transpor- teret med en almindelig transport- ventilator, vil bruge ca. 37 kW.

Besparelsen kan hurtig udregnes til at være ca.:

Forskel i forbrug
37 kW - 5,5 kW = 31,5 kW

31,5 kW x 8 timer pr. dag x 5 dage pr. uge x 45 uger pr. år

Giver en besparelse på 56.700 kW pr. år