Esbjerg Schütze Verein


I kan få tilskud

Mht. støtteordninger er vi bekendt med at DDS De Danske Skytteforeninger og Kommunerne i mange tilfælde er villige til at støtte disse projekter med en pæn procentdel af omkostningerne. Vi kommer gerne og giver et forslag til løsning, således I kan være sikre på at Jeres anlæg lever op til de foreskrevne normer.
Læs mere i vores brochure for skytteforeninger:

Flere skytteforeninger står over for en udskiftning af deres bane ventilation, da der er kommet nye regler om grænseværdier (50 mikrogram bly pr. M³ luft)
Som bekendt dannes der ved skydning nitrøse gasser, kulilte, bly og anden form for støv.

Vi har leveret ventilationsanlæg til bl.a. Esbjerg Skyttekreds som overholder de nye grænseværdier.
John Skovgaard formand for Esbjerg Skyttekreds har udtalt flg. om samarbejdet med Prima-vent:
Vi har haft et rigtig godt samarbejde med Prima-Vent, angående ventilationen.
Vi startede i 2006 med at få et tilbud hjem , og startede op 6 måneder senere med monteringen.
Prima-vent har været en god sparringspartner, da vi jo ikke selv kan projektere alle problemer ind i tilbuddet. De har været der når jeg har ringet, og vi har fundet en løsning på problemerne,
De har også haft en tålmodighed, der er guld værd når arbejdet i vores skyttekreds består af frivillig arbejdskraft. Vi blev helt færdige i 2009, og tilbuddet holdte.
Efter at vi har fået anlægget indkørt og justeret, ja så må jeg erkende at der ingen problemer har været overhovedet. Varmen/ventilationen i anlægget er som det skal være. Et Prima-anlæg.
Læs mere om ventilation på skydebaner vores folder. 

  

Relaterede produkter


Rumventilation

Tag 100% frisk luft udefra og tilføj kun 20% varmeenergi.
Aggregatet har indbygget dobbelt krydsvarmeveksler. Herved opnås en varmegenindvinding på 80%. De sidste 20% kan tilføres med et integreret varmesystem, baseret på fjernvarme, gas eller olie.
Aggregaterne kan placeres både inde og ude, efter behov.

Schütze Verein


Ventilation på skydebaner

Flere skytteforeninger står over for en udskiftning af deres baneventilation, efter regler om grænseværdier (50 mikrogram bly pr. m³ luft) Som bekendt dannes der ved skydning nitrøse gasser,  kulilte, bly og anden form for støv.
Vi har erfaring fra flere Skytteforeninger med opsætning af ventilationsanlæg der lever op til De Danske Skytteforeningers krav til den korrekte ind-/ og udblæsning af luft, for at få blystøvet ned under den tilladte grænseværdi.

Prima-vent haben zum Beispiel Anlagen geliefert, für: