Spar op til 50% i bortskaffelsesafgift

Koagulering er en proces, hvor man adskiller tørstof fra vand, således at vandet kan genbruges og tørstoffet bortskaffes, som alm. brandbart materiale.

Koaguleringsprocessen opnår man ved at tilsætte et aktivt stof i spildevandet og herved opnås at tørstoffet bundfalder.

Hvorfor koagulere ?

Normalt bortskaffes maleraffald til Kommunekemi/deponi.
Pris pr. liter: kr 3,00 - 5,00

Ved at koagulere malerester, kan udgiften til bortskaffelse halveres og så er det miljøvenligt.
Ved at koagulere kan prisen for bortskaffelse af malerester reduceres til ca. kr 1,5 pr liter.  Vandet genbruges og maleresterne, som er blevet til tørstof kan bortskaffes som alm. Brandbart materiale.

Anlægstyper

Der findes to anlægstyper. Den ene type er (AS 80, AS 160 og AS 200) som anvendes steder hvor mængden af spildevand til koagulering er begrænset, det vil sige til rensning af maleruller, pensler, og sprøjtepistoler m.m.

Den anden type bruges til større spildevandsmængder er (AC 400 og AC 800) også et koncept modul, som man kan bygge videre på.
Der er hertil mange muligheder, såsom at genbruge det rensede spildevand på en eller flere vaskepladser eller genbruge vandet til at højtryksrense større områder/maskiner med eller en kombination af disse.
Er behovet større end hvad en AC 800 kan indeholde, kan der kobles en ekstra beholder på.