Schweißrauch


Gantech fik i 2009 brug for et nyt ventilationssystem, da de havde bygget en ny produktionshal på 2.000 m²

Prima-vent A/S har leveret en holdbar løsning, hvor der bliver taget meget hensyn til energibesparelse.
Løsningen indeholder luftskifte op til 3 gange i timen og op til 80% varmegenvinding af den udsugede luft, samt rensning af procesrøg.

Systemet er leveret med specielle timére så det tænder/slukker og indstiller sig selv alt efter kundens ønske.

Prima-vent A/S er totalleverandør af både store og små ventilationssystemer og med vore mange årige erfaring garanterer vi professionel service.                                                                                           .

Svejserøg


Prima-vent's sugearme er designet for let håndtering og energivenligt modtryk.
Armen er udstyret med gasstøddæmpere og går utrolig let. Armen kan drejes og vendes i flere led og giver et stort arbejdsområde. Yderst er monteret fleksibelt hoved, som kan vinkles korrekt ind mod arbejsstedet.
Over halvdelen af energiforbruget til svejseudsugning ligger ofte i modtrykket ved svejsearmen. Prima-vent's sugearm er optimeret til minimum af modtryk med udvendige bærearme og et trompet- formet hoved der giver mindst mulig tryktab.
Tryktab er ofte lig med støj. Med lavt tryktab vinder man ikke kun energi, også støjniveauet i Prima-vent's sugearm reduceres.
Prima-vent's sugearm leveres incl. vægkonsol. Som alternativ til vægmontage, kan sugearmen monteres på en pylon

Sprøjteboks


PRIMA-VENT producerer, leverer og installerer en lang række forskellige typer sprøjte
-/blandebokse. Ud over vores standard program, udfører vi også en lang række forskellige typer sprøjte-, rense- og blandekabiner, der alle har det til fælles, at de er udformet efter kundens ønsker og behov, således optimal udnyttelse af komponenten opnås.
Prima-vent har en lang række forskellig tilbehør til sprøjteboksene, bl.a. kan fremhæves automatisk energisparespjæld for montering i udsugningsrøret, så luftmængden reduceres, når sprøjtning ikke udføres i boksen f.eks. ved emneskift. Spjældet styres via en pistolholder der åbner, når pistolen anvendes af operatøren. Det giver mulighed for en betydelig energibesparelse.

Gantech A/S


Ventilationssystemet

Kombiaggregat type CA x BV med  en norminel kapacitet på 25.000 m3/h. For indblæsning og opvarmning af erstatningsluft. Indbygget varmeflade, dobbeltkryds og udsugningsventilator.

Jumbofilter X22,5 på 15.000 m3/h. for rensning af svejserøg.

Prima-vent haben zum Beispiel Anlagen geliefert, für:


Relaterede komonenter:


Prima-vent's centralstøvsugeranlæg anvendes som kombineret system for materialetransport og central støvsugning.
Den integrerede højeffektive vakuum sstem giver utallige anvendelsområder.
Anlægget består af en filterdel med støv/materiale udskilning, en drivdel samt et suge- og rørsystem.
Filteranlægget kan være udført med forudskiller efter et faldkammerprincip. Filtreringen foregår gennem en kompakt filterpatron. Rensning af filterpatron sker fuldautomatisk ved hjælp af trykluft.
Støvudbringning fra filterdelen kan ske til støvskuffe. Kontinuerlig sluse eller sluse med big bag.                                                                                                                                                      .

Rumventilation


Tag 100% frisk luft udefra og tilføj kun 20% varmeenergi.
Aggregatet har indbygget dobbelt krydsvarmeveksler. Herved opnås en varmegenindvinding på 80%. De sidste 20% kan tilføres med et integreret varmesystem, baseret på fjernvarme, gas eller olie.
Aggregaterne kan placeres både inde og ude, efter behov.

Højtryksanlæg


Prima-vent's centralstøvsugeranlæg anvendes som kombineret system for materialetransport og centralstøvsugning.
Den integrerede højeffektive vakuum system giver mange flexible anvendelsområder.
Anlægget består af en filterunit, en suger, samt et suge- og rørsystem.
Prima-vent leverer og monteret totalløsninger, men det er også muligt, at kunden selv vælger at montere systemet.