Raumlüftung bei Najad


Polyester anvendes som resin i glasfiberindustri og stenuld. Støbeprocessen kan foregå i åbne forme eller lukkede vacum forme.
 
Under hærdeprocessen afgives styrendampe i både den åbne og lukkede proces.Dampene er tunge og yderst sundhedsskadelige. Effektiv ventilation er her afgørende for en problemfri fremstillingsproces.
 
Vi kender til problematikken omkring styren og hele støbeprocessen og kan levere totalløsninger tilpasset den enkelte produktion.

Relaterede produkter


Rumventilation

Tag 100% frisk luft udefra og tilføj kun 20% varmeenergi.
Aggregatet har indbygget dobbelt krydsvarmeveksler. Herved opnås en varmegenindvinding på 80%. De sidste 20% kan tilføres med et integreret varmesystem, baseret på fjernvarme, gas eller olie.
Aggregaterne kan placeres både inde og ude, efter behov.

Wir sehen die unsichtbaren Dämpfe...


Med de færdige flotte produkter fra plasindustrien kan det være svært at forestille sig hvilket skadeligt miljø der kan være under fremstillingsprocessen.

Forureningen kan her også være svær at få øje på, da det oftest er usynlige dampe og gasser, der afgives under støbe- og hærdningsprocesser.

Vi "ser" de usynlige dampe og leverer komplette løsninger tl at sikre arbejdsmiljøet.

Prima-vent haben zum Beispiel Anlagen geliefert, für: