Sprøjtebokse med vandvæg - velegnet til automatisk sprøjtning Efter moderne sprøjtemetoder.

Vi leverer 3 forskellige sprøjtebokse med vandtæppe.
Type SV er en sprøjtevæg med vandtæppe på bagvæggen. Vandtæppet er delt på midten så der også er luftudsugning midt på fladen. Dette er meget vigtigt for moderne sprøjtemetoder. Kammeret bag vandfiltret er monteret med et let tilgængeligt grovfilter.

Sprøjtevæggene der leveres i 5 standardstørrelser fra 1.800-3.500 mm kan leveres med både kort og lang bund. Modellen med lang bund er forsynet med galvaniseret arbejdsrist.

Type SK

 har vandtæppe på alle 3 sider, hvilket giver den perfekte sprøjteboks for sprøjtning i forskellige retninger til eksempelvis stole. Vandtæppet er på bagvæggen forsynet med dobbelt luftudsugning, der er den ideelle konstruktion for moderne sprøjteteknik. I kammeret bag vandfiltret er monteret et grov-filter, som er let tilgængelig.