Produktionsanlæg, hvor materialer
transporteres, først og fremmest inden for træ-, tekstil- og næringsmiddelindustrien, udgør udsugnings- og transportanlæg en brandrisiko. Under produktionsprocessen kan der f.eks. dannes gnister eller gløder i produktionsmaskiner eller i urenheder i materialerne. Via transportsystemet når disse tændkilder ind i udsatte områder og kan udløse brande og støv-eksplosioner. Konsekvensen er materielle skader og langvarige driftsnedbrud
for ikke at tale om, at menneskeliv sættes på spil.

Løsningen
Med Minimax gnistslukningsanlæg kan sådanne risici undgås, da tændkilderne opdages og automatisk slukkes allerede i udsugnings og transportsystemet.