Grenrør 45 gr.

Bestillings nr.

Høvedrør ø50mm:

ø50-50-50 mm grenrør 45 gr

*L = Lagervare

Bestillings nr.

Høvedrør ø63mm:

ø63-50-63 mm grenrør 45 gr.

ø63-63-63 mm grenrør 45 gr

*L = Lagervare

Bestillings nr.

Høvedrør ø76mm:

ø76-50-76 mm grenrør 45 gr.

ø76-63-76 mm grenrør 45 gr.

ø76-76-76 mm grenrør 45 gr

*L = Lagervare

Bestillings nr.

Høvedrør ø102mm:

ø102-50-102 mm grenrør 45 gr.

ø102-63-102 mm grenrør 45 gr.

ø102-76-102 mm grenrør 45 gr.

ø102-102-102 mm grenrør 45 gr

*L = Lagervare

Bestillings nr.

Høvedrør ø108mm:

ø108-50-108 mm grenrør 45 gr.

ø108-63-108 mm grenrør 45 gr.

ø108-76-108 mm grenrør 45 gr.

ø108-102-108 mm grenrør 45 gr.

ø108-108108 mm grenrør 45 gr.

*L = Lagervare

Bestillings nr.

Høvedrør ø127mm:

ø127-63-127 mm grenrør 45 gr.

ø127-76-127 mm grenrør 45 gr.

ø127-102-127 mm grenrør 45 gr.

ø127-108-127 mm grenrør 45 gr.

ø127-127-127 mm grenrør 45 gr

*L = Lagervare

Bestillings nr.

Høvedrør ø152mm:

ø152-63-152 mm grenrør 45 gr.

ø152-76-152 mm grenrør 45 gr.

ø152-102-152 mm grenrør 45 gr.

ø152-108-152 mm grenrør 45 gr.

ø152-127-152 mm grenrør 45 gr.

ø152-152-152 mm grenrør 45 gr

*L = Lagervare

Bestillings nr.

Høvedrør ø202mm:

ø202-127-202 mm grenrør 45 gr.

ø202-152-202 mm grenrør 45 gr.

ø202-202-202 mm grenrør 45 gr.

*L = Lagervare