Vandkabine


Vandkabine med vand på bagvæg

Kabinen har overrisling af bagvæg fra 2 overløbskar.

For at sikre miljø omkring operatør, er der luftflow fra operatør mod emne og vidre in mod udsugningsvægen.

Ved hvert vandkar, samt ved bunden suges luften ud og ledes vidre. Herfra skal luften passere ydligere 3 vandfald, etableret bag sprøjtevæg i mellemkammer. Øverst i dette kammer er placeret dråbefang, således vanddråber ikke ledes ud af kabinen.

Sprøjtekabinen kan tilslutes eksisterende anlæg