Autolakeringskabine - Energo


Energo modellen placere sig mellem Chronotech og Master men benytter stadig USI Italia's egen udviklet modulerende direkte fyret gas brænder model 'Air Blue' som giver op til 30% brændstof besparelse i forhold til indirekte fyret varmeveksler

Fordele med Air Blue brænder 

 • 97% varme udnyttelse af brandstoffet
 • Indstillede temperatur er hurtige nået
 • Indstillede temperaturer er mere stabile i direkte fyret systemer, der er ingen varme inerti problemer som forsager temperatur forskelle
 • Reducer tørretiden med op til 35 %

Energo er udstyret med USI Italia's PLC baseret styring som indeholder

 • Hovedafbryder
 • Nødstops afbryder
 • Lys kontakt
 • Motor kontakt
 • Brænder kontakt
 • Justering af udsugningshastigheden
 • Male fase knap med lys indikator
 • Manuel flash-off knap med lys indikator
 • Tørre fase knap med lys indikator
 • Automatisk cyklus knap (flash-off fase '“ tørre fase med mulighed for at fastsætte 3 temperaturer og 3 temperaturer i køle fasen)

Energo er bestykket med 2 stk. lavenergi ventilator som er forsynet med 'soft start' og frekvensomformer for variabel hastigheds regulering af luftstrømmede under male og tørrefasen