Kædefilter


Fremtidssikret med modulopbygning

PRIMA-VENT's kædefilter er et filtersystem for støv- og spånsugningsanlæg, specielt udviklet til situationer, hvor den luftmængde der skal filtreres, er relativ stor og luftens partikelindhold er høj. Den sektions opbyggede konstruktion af standardmoduler, muliggør en fremtidig udvidelse af filteranlægget uden ændring af tømmesystemet.

Filtersystemet produceres med et filterareal fra 133 m2 op til 1.106 m2, er økonomisk og miljømæssig velegnet til filtrering af luftmængder mellem 19.000  og 150.000 m3/h.

Procesluft

Kædefilteret skal af med den filtrerede luft, dette kan ske på flere måder.

  • Udblæsning af den filtrerede luft til det fri
  • Via returluftskanal pr. sektion, det vil sige en direkte rørføring fra filteranlægget tilbage til arbejdslokalet. (Ikke tilladt i DK).
  • En samlet procesluftkanal der leder returluften tilbage i bygningen gennem et fælles rør. (Ikke tilladt i DK).
  • Som punkt 3. Men her ledes returluften igennem et varmegeninvindingsaggregat. Således at varmen fra den udsugede lugt,  genanvendes til opvarmning af  den friske luft.

Returluftsystemet har følgende fordele: Den fra lokalet udsugede luftmængde, ledes tilbage (100% genvinding), hvilket medføre at der ikke opstår undertryk i lokalet.

Energien i den udsugede luft går ikke til spilde i de kolde årstider. For yderligere at begrænse energitabet, kan den udvendige rørføring isoleres.