Højvakuum sugestation


Højvakuum sugestationen består af en 2-trins højtryksventilator, der via et remtræk drives af en el-motor. Ventilator og motor er placeret i et vejbestandig, lydisoleret sikker- hedskabinet.
Sugestationen er udviklet til ved høj lufthastighed og lille luftvolume at fjerne luftbårne støv og gasser på det sted, hvor det opstår f.eks. svejserøg. Andre anvendelses områder er udsugning af slibestøv og som støvsugeranlæg til industrielrengøring og lignende.

Startspjæld

For at undgå overbelastning af motor og remtræk under opstart, leverer Prima-vent et startspjæld.

Overbelastningsautomatik

Overbelastningsautomatiken anvendes sammen med startspjæld for yderligere at sikre motoren mod termisk udfald ved hyppige overskridelser af maximal tilladelig luftmængder.